dimecres, 8 de juliol del 2009

dimarts: més treball tècnic.

Els entrenaments d'aquest dimarts han estat força interessants. Aquest matí els jugadors han realitzat un treball de tecnificació, mentre que a la tarda s'ha continuat el treball en equip planificat d'aquesta setmana. La competició de 5x5 del vespre ha permès també de veure alguns aspectes sobre els quals caldrà insistir unamica més els propers dies.

Aprofito per a explicar breument el treball de la setmana, que recordem es centra en el passe:

Treball del matí
En dies alternats, hi ha dos tipus d'entrenaments:


  • Entrenament Personal, en el qual es treballen aspectes escollits pels jugadors al moment de la inscripció. Es tracta de diferents aspectes de l'aplicació del concepte en el joc.
  • Tecnificació, consistent en un treball més analític del fonament i de la seva utilització en situacions bàsiques de 2x0 i 2x2

Treball de la tarda
Aquest treball es realitza amb els equips de la competició de 5x5. Es duu a terme una progressió en el joc col·lectiu, aplicant tots els conceptes treballats en la resta de sessions d'entrenament.

Tornant a la realitat diària de l'estada, demà al matí hi ha una sessió d'entrenament personal i a la tarda tan sols es disputarà una jornada de la competició de 5x5, deixant la resta del dia sense activitat física per permetre als jugadors una mica de repòs per tal d'afrontar el final de la setmana en les millors condicions.

Us deixem per avui, com sempre, amb algunes fotografies del dia.